e-Czasopisma
Informacje ogólne

Dostęp możliwy jest z komputerów sieci uczelnianej lub z komputerów domowych, po uprzednim zalogowaniu.

Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z czasopism elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie baz oraz przewidzianą prawem odpowiedzialność.

Wszystkie czasopisma podłączone są do MULTIWYSZUKIWARKI.

Pytania i sugestie związane z funkcjonowaniem e-czasopism i e-książek prosimy kierować na adres: joanna.latwis@upwr.edu.pl lub tel. 71 320-5271.

BioOne Complete logo

BioOne Complete

Pełnotekstowa baza 208 tytułów wiodących, recenzowanych czasopism poświęconych naukom biologicznym.

Cambridge Journals logo

Cambridge Journals

Serwis czasopism wydawnictwa Cambridge University Press.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykupiła dostęp do 174 tytułów czasopism elektronicznych Cambridge Journals – w ramach kolekcji STM 2020 – Nauki Ścisłe (Science, Technology, Medicine).

Science logo

Elsevier (Science Direct)

Licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism (katalog 2019), w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych.

JSTOR logo

JSTOR (Journal Storage)

JSTOR (Journal Storage) – wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa umożliwiająca dostęp do czasopism wydawnictw akademickich, książek oraz dokumentów źródłowych z ponad 50 dyscyplin naukowych. Biblioteka wykupiła dostęp do 207 tytułów czasopism elektronicznych JSTOR – w ramach kolekcji Life Sciences i Ecology & Botany II oraz do kolekcji Sustainability (journals and research reports).

Poza dostępem wykupionym przez Bibliotekę, platforma umożliwia darmowy dostęp tylko do odczytu (bez możliwości drukowania i zapisywania) do 3 artykułów co 2 tygodnie (78 artykułów rocznie). Darmowa rejestracja pod adresem: http://about.jstor.org/rr

Nature logo

Nature

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010.

Oxford University Press logo

Oxford University Press

Dostęp do kolekcji STM 2020 - kolekcja nauk technicznych i medycznych, zawiera czasopisma z kolekcji Life Sciences, Mathematics Physical Sciences oraz Medicine (187 tytułów).

Science logo

Science

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja obejmuje roczniki od 1997. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.

sigma-not

SIGMA-NOT

Czasopisma wydawnictwa SIGMA-NOT. Dostęp do 16 tytułów czasopism po rejestracji przy użyciu adresu mailowego z domeny upwr.edu.pl -> INSTRUKCJA REJESTRACJI

Science logo

Springer

Licencja krajowa w roku 2020 obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne,
wraz ze wszystkimi dostępnymi rocznikami. Katalog zawiera także osobny arkusz z listą 534 czasopism Open Access oraz arkusz „inne” z czasopismami poza licencją, w tym niedostępne tytuły nieanglojęzyczne, Adis, Palgrave
oraz nowe tytuły Springera dostępne testowo.

Taylor & Francis logo

Taylor & Francis Online Journal Collections

Czasopisma wydawnictwa Taylor & Francis. Dostęp do 535 czasopism elektronicznych w ramach kolekcji Science & Technology: Chemisrty, Engineering, Computing & technology, Environment & Agriculture, Mathematics & Statistics, Physics.

Weley Online Library.jpg logo

Wiley

Licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami
od 1997 roku.

Polskie czasopisma elektroniczne w dostępie lokalnym

Wykaz obejmuje wybrane tytuły czasopism wydawnictw ABRYS, ELAMED, i innych. Dostęp do czasopism jest możliwy w Bibliotece Głównej lub Bibliotekach Wydziałowych.

Polskie czasopisma w wolnym dostępie

Wykaz obejmuje czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych, których zasoby dostępne są bezpłatnie w całości lub w części w Internecie dla wszystkich użytkowników bez ograniczania lokalizacji do sieci uniwersyteckiej.

top