Biblioteka Główna – Aktualności


KNOVEL – SZKOLENIE

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na bezpłatne szkolenie z nowych możliwości korzystania z bazy Knovel.

Szkolenie odbędzie się: 28 listopada 2014 roku w godz. 10:00 – 13:00
w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego – Sala Rad Wydziałów (018 parter), pl. Grunwaldzki 24 A.

Knovel logobaza oferująca dostęp do pełnych tekstów książek elektronicznych z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych najważniejszych światowych wydawców. Baza oprócz książek zawiera narzędzia interaktywne, takie jak: tabele, wykresy, równania służące do prowadzenia własnych analiz i badań.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zawartość platformy Knovel.
 2. Unikatowe zasoby bazy Knovel.
 3. Możliwości korzystania z Data Search.
 4. Nowe interaktywne narzędzia: interaktywne wykresy, kalkulatory, równania do tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych, wklejania grafiki, tekstu (do korzystania z nich nie są potrzebne inne zewnętrzne programy, takie jak Mathcad).

Szkolenie poprowadzi Joanna Kukawska z firmy Akme Archive Sp. z o.o., specjalizująca się w udostępnianiu i zarządzaniu naukowymi zasobami online.

Kolekcje Knovel zakupione przez Bibliotekę UPWr dostępne są pod adresem: http://www.bibl.up.wroc.pl/knovel.html.

Rejestrację na szkolenie prosimy przesyłać na adres: sekretariat.bg@up.wroc.pl

ZAPRASZAMY

top
2014-11-19

SZKOLENIE Z ZASOBÓW WEB OF SCIENCE (Thomson Reuters)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w imieniu firmy Thomson Reuters zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na szkolenie z zakresu obsługi i funkcjonowania baz i narzędzi Web of Science.

Szkolenie odbędzie się: 20 listopada 2014 r. w godz. 9:00 – 12:00
w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym, pl. Grunwaldzki 24.

Zakres szkolenia obejmuje:

 1. Wprowadzenie do bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science Core Collection
 2. Nawigacja na platformie Web of Science
  • Tworzenie raportów cytowań
  • Wyszukiwanie publikacji cytowanych
  • Tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwań
 3. ResearcherID - portal informacyjny dla naukowców i badaczy
  • Tworzenie własnego profilu
  • Tworzenie listy własnych publikacji
  • Wyszukiwanie innych użytkowników
 4. EndNote Web - program zarządzania bibliografią załącznikową
  • Tworzenie zbiorów bibliografii załącznikowej
  • Tworzenie przypisów w tekście
 5. Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism

Szkolenie poprowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres – specjalistka do spraw edukacji klientów w firmie Thomson Reuters.

Ukończenie szkolenia na Państwa życzenie może być potwierdzone certyfikatem.

Rejestrację na szkolenie prosimy przesyłać na adres: sekretariat.bg@up.wroc.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

top
2014-11-17

10 LISTOPADA – BIBLIOTEKA NIECZYNNA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. Biblioteka Główna UPWr będzie nieczynna.

top
2014-11-05

NOWY SERWIS AKTÓW PRAWNYCH

LEX SWN logo

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z nowej bazy aktów prawnych LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Baza zawiera m.in.: pełen zestaw aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, teksty aktów prawnych prawa miejscowego i resortowego, teksty projektów ustaw, orzeczenia sądów polskich i administracji, glosy, pisma urzędowe, wzory dokumentów, dane teleadresowe, kalkulatory.

Dostęp z adresów IP komputerów pracujących w sieci UPWr lub przez konto PROXY dla 5-ciu jednoczesnych użytkowników pod adresem: LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka

top
2014-10-24