Aktualności


IOS Press logo

IOS PRESS – DOSTĘP TESTOWY

Biblioteka Główna oraz wydawnictwo IOS Press zapraszają do korzystania
z 2-miesięcznego dostępu testowego do e-czasopism.

Test obejmuje 113 czasopism z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych (STM), pogrupowanych według następujących dziedzin:

 • Administracja
 • Biochemia, medycyna i zdrowie
 • Chemia
 • Informatyka
 • Fizyka
 • Elektronika i mechanika
 • Inżynieria
 • Ekologia
 • Geologia
 • Matematyka
 • Rehabilitacja
 • Nauki społeczne: ekonomia, zarządzanie
 • Architektura i urbanistyka

Czasopisma IOS Press są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do E-źródeł przez PROXY od 2 marca do 30 kwietnia 2015 r.

top
2015-02-27
Royal Society Publishing logo

ROYAL SOCIETY – DOSTĘP TESTOWY

Biblioteka Główna oraz wydawnictwo Royal Society zapraszają do korzystania z 2-miesięcznego dostępu testowego do e-czasopism.

Test dotyczy czasopism z dziedziny matematyki, fizyki, biologii, szczególnie ekologii i nauk stosowanych oraz historii nauki, medycyny, techniki.

Czasopisma publikowane przez Royal Society:

Open Biology, Biology Letters, Journal of the Royal Society Interface, Interface Focus, Proceedings A, Proceedings B, Philosophical Transactions A, Philosophical Transactions B, Discussion Meetings, Notes and Records.

Czasopisma Royal Society Publishing są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do E-źródeł przez PROXY od 2 marca do 30 kwietnia 2015 r.

top
2015-02-27

CAMBRIDGE JOURNALS – NOWY SERWIS CZASOPISM

Cambridge Journals logo

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z nowego serwisu czasopism wydawnictwa Cambridge University Press, które publikuje 323 tytuły czasopism akademickich z medycyny, nauk ścisłych oraz humanistyki i nauk społecznych.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykupiła dostęp do 152 tytułów czasopism z kolekcji STM – Nauki Ścisłe (Science, Technology, Medicine).

Dostęp możliwy jest z adresów IP komputerów pracujących w sieci UPWr. lub z komputerów domowych: e-Źródła z domu.

top
2015-01-13