M U L T I W Y S Z U K I W A R K A

Przewodnik użytkownika MULTIWYSZUKIWARKI


Aktualności


Omega-PSIR

Baza Wiedzy UPWr

Baza Wiedzy UPWr jest nowoczesnym systemem rejestracji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów UPWr. Pozwala zbierać i raportować informacje o dorobku naukowym poszczególnych pracowników oraz całej jednostki.

Więcej informacji o Bazie Wiedzy UPWr

2019-02-04

Zmiana w sposobie korzystania z drukowanych i elektronicznych zasobów Biblioteki

Biblioteka Główna uruchomiła nowe narzędzia i wprowadziła zmiany w sposobie korzystania z zasobów Biblioteki (drukowanych
i elektronicznych). Wyszukiwanie i dostęp jest możliwy przez MULTIWYSZUKIWARKĘ
po zalogowaniu się. Zdjecie

Szczegółowe informacje zostały wysłane na skrzynki e-mail pracowników, doktorantów i studentów UPWr.

Informacje dotyczące wyłączenia usługi konfiguracyjnej serwera proxy dla osób korzystających z e-zasobów Biblioteki spoza sieci uczelnianej UPWr.

Więcej w artykule:

Nowe narzędzia w bibliotece – rewolucja w przeszukiwaniu zasobów.

2018-07-09
Scifinder

CAS SciFinder (Chemical Abstracts)

Biblioteka Główna UPWr zaprasza do korzystania z nowo zakupionej bazy
SciFinder (Chemical Abstracts).

Jest to baza zapewniająca dostęp do jednego z największych i najbardziej kompletnych zbiorów informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych, takich jak: biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia makromolekularna, stosowana, analityczna i inżynieria chemiczna.

Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia dostęp do pełnych tekstów materiałów źródłowych.

 • Szkolenie planowane jest już w marcu. Więcej informacji wkrótce.

  2019-01-07
 • EBSCOhost logo

  JoVE – nowa baza video-artykułów w zasobach Biblioteki

  Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z nowo zakupionego dostępu do indeksowanego w JCR czasopisma JoVE (Journal of Visualized Experiments).

  Journal of Visualized Experiments to wiodący producent i wydawca video-artykułów w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. Udostępniamy Państwu 10 kolekcji bazy video-artykułów, które pozwalają na zdalny dostęp do najnowszych badań naukowych w świecie.

  Sekcja VIDEO JOURNAL: Biology, Environment, Immunology and Infection, Medicine, Bioengineering, Biochemistry
  dedykowana pracownikom naukowym i doktorantom umożliwia:

  • zwiększenie produktywności badań naukowych
  • wizualizację prowadzonych badań wraz z możliwością ich publikowania
  • zwiększenie efektywności nauczania w szkołach wyższych

  Sekcja SCIENCE EDUCATION: Chemistry, Basic Biology, Environmental Sciences, Advanced Biology
  przeznaczona dla studentów umożliwia:

  • praktyczne poznanie omawianych na zajęciach zagadnień
  • wzrost skuteczności zapamiętywania
  • zwiększenie efektywności uczenia się
  2018-08-01

  ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

  ORCID

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia
  9 października 2018 roku
  w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID), osoby prowadzące działalność naukową na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, są zobowiązane do rejestracji w systemie ORCID.

  Więcej: ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

  2018-10-18