Udostępnianie zbiorów
Zasady udostępniania

Zbiory biblioteki udostępniane są:

 • na miejscu – w Czytelni Ogólnej, Centrum Obsługi Użytkowników i Czytelni Czasopism,
 • na zewnątrz biblioteki – w Wypożyczalni Miejscowej oraz poprzez uczelnianą sieć komputerową (dziedzinowe bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne),
 • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają:

 • pracownicy, studenci studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studenci studiów stacjonarnych i zaocznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • renciści i emerytowani pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • pracownicy, studenci innych publicznych Uczelni Wrocławia,
 • osoby stale zamieszkujące, pracujące lub uczące się z terenu Wrocławia,
 • biblioteki w ramach wypożyczalni międzybibliotecznych.

Osoby mieszkające poza Wrocławiem mogą korzystać z naszych zbiorów w swoim mieście zamawiając książki poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną w najbliższej bibliotece naukowej. Rejestracja czytelników i wypożyczeń prowadzona jest w systemie zautomatyzowanym. Wypożyczenia indywidualne rejestrowane są na komputerowych kontach czytelników. Po zgłoszeniu się do biblioteki z wymaganymi dokumentami czytelnik otrzymuje hasło, które umożliwia mu zamawianie książek poprzez sieć komputerową.

Podstawę aktywowania konta bibliotecznego w Bibliotece Uniwersytetu Przyrodniczego stanowi wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika, dokument potwierdzający tożsamość oraz:

 • elektroniczna legitymacja studencka - dla studentów i doktorantów UPWr,
 • lista uczestników studiów podyplomowych potwierdzona przez kierownika studiów,
 • legitymacja pracownicza - dla pracowników UPWr i pracowników uczelni publicznych Wrocławia,
 • legitymacja emeryta - dla emerytowanych pracowników UPWr,
 • legitymacja studencka i karta zobowiązań dla studentów publicznych uczelni Wrocławia.

Podstawą wypożyczeń jest aktualna karta biblioteczna lub Elektroniczna Legitymacja Studencka uprawniająca do korzystania ze wszystkich agend biblioteki. Czytelnik będzie otrzymywał komunikaty związane z obsługą kont bibliotecznych i funkcjonowaniem biblioteki wyłącznie na adres uczelnianej poczty elektronicznej.

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa Regulamin Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. top

Zmiany w zasadach udostępniania książek

Nowy Regulamin Biblioteki wprowadzony Uchwałą 15/2018 Senatu UPWr z dnia 23.03.2018 r., określa zasady wypożyczania książek i terminy ich zwrotów w sposób następujący:

 • Pracownicy UPWr - 30 tytułów na okres jednego roku,
 • Doktoranci UPWr - 30 tytułów na okres jednego roku i 2 tytuły o statusie „na 7 dni”,
 • Emerytowani pracownicy UPWr - 5 tytułów na okres 3 miesięcy,
 • Studenci UPWr - 20 tytułów na 6 miesięcy w Bibliotece Głównej i 2 tytuły o statusie „na 7 dni”,
 • Studenci, doktoranci i pracownicy UPWr - 5 tytułów w Bibliotece Wydziałowej,
 • Słuchacze studiów podyplomowych UPWr - 3 tytuły na 1 miesiąc
 • Studenci publicznych uczelni Wrocławia - 3 tytuły na 1 miesiąc
 • Pracownicy publicznych uczelni Wrocławia - 3 tytuły na 3 miesiące
 • Inne osoby (za pobraniem kaucji) - 2 tytuły na 1 miesiąc,
 • Wszyscy uprawnieni do wypożyczania - 5 tytułów z księgozbioru beletrystycznego na 1 miesiąc.top

Wypożyczalnie i czytelnie

Wypożyczalnia Miejscowa

Z wypożyczalni mogą korzystać pracownicy, studenci studiów doktoranckich i podyplomowych UP, studenci studiów stacjonarnych i zaocznych UP, pracownicy i studenci innych publicznych uczelni Wrocławia, osoby pełnoletnie stale zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Wrocławia. Zasady wypożyczania określa szczegółowo "Regulamin Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu".

Informacje o księgozbiorze biblioteki czytelnicy odnajdą w tradycyjnych katalogach (alfabetycznym, systematycznym i przedmiotowym) oraz w katalogu komputerowym. Jest on ogólnie dostępny dla czytelników na kilkunastu stanowiskach w bibliotece, a także całodobowo – katalog on-line.

Rejestracja czytelników oraz wypożyczeń prowadzona jest w systemie zautomatyzowanym. Wypożyczenia indywidualne rejestrowane są na komputerowych kontach czytelników. Wraz z kartą biblioteczną czytelnik otrzymuje własne hasło, które umożliwia mu zamawianie książek poprzez sieć komputerową.

Poprzez sieć można także dokonywać pierwszej prolongaty wypożyczonej książki. Prolongata jest możliwa jeśli konto czytelnika nie zostało zablokowane z przyczyn regulaminowych. Pierwsza prolongata jest możliwa także poprzez e-mail lub zgłoszenie telefoniczne do Wypożyczalni.

Wejście II, parter, tel.: 71 320-5155, czynna: od poniedziałku do piątku 8:00-19:00, sobota 10:00-15:00 top

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni posiadają: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego, studenci studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego oraz studenci studiów stacjonarnych i zaocznych UP. Zamówienie na sprowadzenie dzieła lub kserokopii z bibliotek krajowych lub zagranicznych czytelnik składa w Wypożyczalni wypełniając dokładnie odpowiedni rewers lub poprzez Internet albo wysyłając maila na adres: wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl. Do zamówień płatnych należy dołączyć poświadczenie płatności uwierzytelnione przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej Uczelni.

Materiały biblioteczne sprowadzane tą drogą udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego, wyjątek stanowią kserokopie. Czytelnik może być obciążony kosztem wykonania kserokopii oraz ceną przesyłki, jeśli biblioteka wypożyczająca wraz z kserokopiami prześle rachunek. Wszystkie zamówienia realizowane przez biblioteki zagraniczne są odpłatne.

Biblioteka zarejestrowana jest w systemie Doc-med, który dostarcza artykuły z czasopism medycznych. Termin realizacji zamówienia – do 3 dni. Koszt artykułu (do 10 stron) wynosi 5 zł. Biblioteka posiada dostęp on line do systemu SUBITO. Możliwe jest elektroniczne zamawianie i dostarczanie tekstów artykułów z czasopism znajdujących się w bibliotekach niemieckich. Termin realizacji zamówienia – do 3 dni. Koszt sprowadzenia jednego dokumentu (artykuł do 20 stron) wynosi obecnie od 6 do 12 EURO (+ opłata bankowa).

Wejście II, parter, pok. 5, tel.: 71 320-5447, 71 320-5155, wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl,
czynna: od poniedziałku do piątku 11:30-14:30 top

Czytelnia Ogólna

W czytelni można korzystać z zestawu podręczników i skryptów dla studentów wszystkich wydziałów Uczelni oraz z księgozbioru magazynowego. Zgromadzono w niej także księgozbiór podręczny obejmujący literaturę encyklopedyczną, albumy, atlasy, informatory oraz wybór tytułów czasopism z ostatnich lat. Czytelnik otrzymuje książki i czasopisma za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza, po złożeniu zamówienia.

Wejście II, parter, tel.: 71 320-5155, czynna: od poniedziałku do piątku 8:00-19:00, sobota 10:00-15:00 top

Czytelnia Czasopism

W czytelni udostępniane są polskie i zagraniczne czasopisma naukowe, popularnonaukowe, gazety, a także kolekcja książek tematycznie powiązana z czasopismami. Wybrane czasopismo lub książkę (dostęp wolny) należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ewidencji wypożyczeń.

Czasopisma bieżące dostępne są w czytelni przez okres jednego roku. Starsze roczniki czasopism znajdują się w magazynie lub w Czytelni Ogólnej. Można z nich korzystać po złożeniu zamówienia u bibliotekarza. W czytelni wykładane są też prace doktorskie, tworzone na Uczelni, do publicznego wglądu przed ich obroną.

Wejście II, parter, tel.: 71 320-5449, obsluga.uzytkownika@upwr.edu.pl, czynna: od poniedziałku do piątku 8:00-19:00. top

Centrum Obsługi Użytkowników

W Centrum czytelnicy mogą korzystać z zasobów Internetowych, z baz tworzonych w bibliotece (katalogi), źródeł elektronicznych prenumerowanych przez bibliotekę oraz norm w wersji elektronicznej i papierowej. Udostępniane są tu również polskie i zagraniczne encyklopedie i słowniki. W wolnym dostępie znajduje się literatura prawnicza, prace z zakresu nauk społecznych, wybrane książki z dziedzin będących przedmiotem dydaktyki na Uczelni, beletrystyka oraz wydawnictwa multimedialne. Wszystkie zbiory, za wyjątkiem encyklopedii i słowników, można wypożyczyć na zewnątrz. Bibliotekarze pełniący dyżur w Centrum Obsługi Użytkowników udzielają informacji w zakresie:

 • zasad udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego (regulamin biblioteki),
 • baz tworzonych w bibliotece i możliwościach korzystania z nich,
 • baz z nauk przyrodniczych i pokrewnych,
 • elektronicznych czasopism i książek udostępnianych poprzez sieć uczelnianą oraz możliwościach korzystania z nich,
 • szkoleń dla czytelników zainteresowanych e-źródłami,
 • innych bibliotek naukowych.

Wejście II, parter, tel.: 71 320-5449, obsluga.uzytkownika@upwr.edu.pl, czynna: od poniedziałku do piątku 8:00-19:00, sobota 10:00-15:00 top

Czytelnia Pracy Grupowej / Projektowej

Czytelnia zlokalizowania jest na II piętrze w Dziale Informacji Naukowej i Kształcenia Użytkowników (DINiKU). Stanowiska rozmieszczone są w sposób umożliwiający spokojną naukę oraz pracę w grupie nad projektami, czy też prowadzenie dyskusji, polemik ect. W sali istnieje możliwość podłączenia własnego sprzętu, np. laptopów, notebooków. W czytelni można korzystać z własnych materiałów, ale również zamówić pozycje pochodzące z księgozbioru bibliotecznego. W czytelni można przeglądać książki i czasopisma wystawione w formie bookcrosingu. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji czytelni do pracy grupowej we wskazanym terminie drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w bibliotece.

Kontakt: Dział Informacji Naukowej i Kształcenia Użytkowników, wejście II, piętro II, pok. nr 15, czynny: od poniedziałku do piątku 8:00-15:00, tel. 71 320-5156, 71 320-5446, e-mail: informacja.naukowa@upwr.edu.pl top