Dokumenty i formularzeZapisy do biblioteki

Zapisy do biblioteki realizowane są zdalnie. Wypełnioną i podpisaną Deklarację prosimy wysłać na adres: wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl

Jak wypełnić deklarację?


Regulowanie należności

Należności można regulować:

  • w Wypożyczalni, poprzez płatność kartą,
  • poprzez przelew na konto:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
numer rachunku: 79 1020 5226 0000 6102 0680 5776
w tytule przelewu: imię i nazwisko, numer karty bibliotecznej, powód opłaty (np. nieterminowy zwrot książek)

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl


Wnioski o dofinansowanie publikacji w roku 2022 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wnioski o dofinansowanie publikacji w roku 2022 należy składać drogą elektroniczną: sekretariat.bg@upwr.edu.pl

Zarządzenie nr 259/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2021 roku


Obrona prac doktorskich

Osoby, których przewody doktorskie zostały wszczęte po dniu 30 kwietnia 2019r., zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2021 roku, powinny wypełnić następujące dokumenty:


Doktoranci, którzy przewód rozpoczęli przed dniem 30 kwietnia 2019r., zobligowani są do uzupełnienia poniższych dokumentów:


Podpisane i wypełnione powyższe dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.bg@upwr.edu.pl

Wszelkie informacje dotyczące najbliższych obron prac doktorskich, znajdują się pod tym linkiem.

Analizy dorobku naukowego/cytowania

Wnioski dotyczące analizy dorobku/cytowań prosimy wysyłać na adres: informacja.naukowa@upwr.edu.pl


Zgłoszenie na szkolenie biblioteczne

Biblioteka Główna organizuje szkolenia biblioteczne dla grup oraz prowadzi konsultacje indywidualne. Zgłoszenia może dokonać każdy,
a zwłaszcza prowadzący zajęcia, koło studenckie, niezależna grupa studentów/doktorantów/pracowników. Konsultacje indywidualne przeprowadzone zostaną po ustaleniu przez obie strony dogodnego terminu.

W celu zgłoszenia na szkolenie grupy, formularz powinna wypełnić jedna osoba. Należy zaznaczyć opcję „zgłoszenie grupy” oraz podać liczbę uczestników w polu „Uwagi”.

Osoby, które chciałyby zgłosić się na szkolenie grupowe niezależnie, zachęcamy do śledzenia Aktualności na naszej stronie oraz fanpage'a Biblioteki na Facebooku – w każdym miesiącu wyznaczone zostaną terminy szkoleń (niezależnych od zgłoszeń całych grup).


Przekazywanie darów do Biblioteki Głównej

Osoby przekazujące dary Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego powininny dostarczyć z nimi wypełniony Formularz.


Zgoda na wykorzystanie wizerunku w Bazie Wiedzy

W celu skorzystania z możliwości zamieszczenia zdjęcia profilowego autora w Bazie Wiedzy prosimy przesłać zdjęcie wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku na adres bazawiedzy@upwr.edu.pl.