Pisanie prac i artykułów naukowychBibliografia załącznikowaPoradniki


Writefull

Writefull to narzędzie służące do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Jest to system specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów szkół wyższych. Jego działanie opiera się na porównaniu słów, sformułowań, a także stylu, gramatyki i interpunkcji w przygotowywanym tekście ze słowami i sformułowaniami najczęściej występującymi w publikacjach naukowych.

Narzędzie Writefull wymaga dostępu do Internetu, instalacji odpowiedniej wtyczki (Writefull for Word lub Writefull for Overleaf) oraz rejestracji konta przy użyciu uczelnianego adresu e-mail (w domenie upwr.edu.pl lub student.upwr.edu.pl).

  • W przypadku korzystania z Writefull for Word po instalacji wtyczki i dokonaniu rejestracji na stronie Writefull należy zalogować się w aplikacji Word – zakładka Writefull.
  • W przypadku korzystania z Writefull for Overleaf po instalacji wtyczki należy dokonać rejestracji konta w aplikacji Overleaf.

Writefull Revise to usługa on-line umożliwiająca analizę już przygotowanych tekstów w tekstach naukowych.

Writefull Cite to usługa on-line oparta na sztucznej inteligencji, która rozpoznaje potencjalne cytowanie i konieczność uzupełnienia bibliografii.

Dodatkowe materiały: