DoktoratySkładanie prac doktorskich

Zasady składania prac regulowane są Zarządzeniem nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpraw doktorskich zrealizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Podpisane i wypełnione dokumenty dotyczące obrony prac doktorskich prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.bg@upwr.edu.pl

Egzemplarz pracy doktorskiej można dostarczyć do sekretariatu Biblioteki, wyłącznie w uzgodnionym wcześniej terminie. Pytania w tej sprawie prosimy przesyłać na adres: sekretariat.bg@upwr.edu.pl
Udostępnianie prac doktorskich

Przed obroną

Z dysertacjami doktorskimi można zapoznać się:

  • 10 dni przed obroną w Czytelni Czasopism Bieżących (w przypadku przewodów doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. włącznie),
  • 30 dni przed obroną w Biuletynie Informacji Publicznej UPWr (w przypadku przewodów doktorskich otwartych od 1 października 2019 r. włącznie).

Po obronie

Biblioteka Główna prowadzi wyodrębnioną kolekcję prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Informacje o dysertacjach dostępne są w bazie Prace doktorskie w katalogu Aleph. Z archiwalnymi doktoratami można zapoznać się w Czytelni Czasopism Bieżących (jeśli autor wyraził zgodę).


Kalendarz publicznych dyskusji

20.09.2021

  • mgr inż. Klaudia Masztalerz Wpływ właściwości fizyko - chemicznych roztworów osmotycznych na proces odwadniania surowców roślinnych i jakość suszu

Promotor:
Dr hab. Krzysztof Lech, prof. uczelni (UP Wrocław)
Promotor pomocniczy:
dr inż. Kamil Kaźmierski (UP Wrocław)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Józef Gorzelany (Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów)
Prof. dr hab. Dorota Konopacka (IO Skierniewice)

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się o godz. 12:00 w trybie zdalnym.